X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

یادگار سال ها تحصیل روانشناسی

آزمون اضطراب کتل

این آزمون برای اندازه گیری میزان اضطراب آشکار وپنهان افراد 14سال به بالا بکار می رود .نام                     نام خانوادگی                            تاریخ تولد              جنس                       متاهل  مجرد
 
در این پرسشنامه 40 سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند . به همه سوالها با صداقت کامل پاسخ دهید .


در مقابل هر سوال سه پاسخ و زیر هر پاسخ یک مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانید و پاسخی را که با وضعیت شما بیشتر سازگاری دارد با علامت × در داخل مربع مشخص کنید . برای آشنایی ، دو سوال نمونه ذکر شده است .


مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .
 
بلی
گاهی
خیر
مثال دوم : من ترجیح می دهم عصرها . . .
الف : باکسی گپ بزنم .
ب : به سینما بروم .
تلاش کنید که کمتر از پاسخ وسط استفاده کنید .
به همه سوالها پاسخ دهید . برای هر سوال تنها یک پاسخ انتخاب کنید . پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند .
وقت خود را به تردید و دو دلی نگذرانید . پس از آن که سوال را خواندید ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فکر یا احساس می کنید ، پاسخ دهید . نه بر اساس آن چه که هفته گذشته فکر می کردید و یا معمولاً فکر می کنید .
اکثر افراد در 5 دقیقه و تعداد کمی نیز در مدت 10 دقیقه به این سوالها پاسخ می دهند.


 

الف
؟
ب


1- علاقه من به مردم یا سرگرمی ها خیلی زود عوض می شود .

 

درست

؟

غلط

2- حتی اگر اشخاص نظر خوبی به من نداشته باشند ، آرامش کامل خود را از دست نمی دهم .

 

درست

؟

غلط

3- قبل از اظهار نظر تأمل می کنم تا مطمئن شوم آنچه می گویم درست است .

 

درست

؟

غلط

4- تمایل دارم حسادت کنم .

 

گاهی

بندرت

هرگز

5- اگر قرار باشد زندگیم را دوباره از سر بگیرم :

الف : آن را به گونه ای متفاوت سازمان می دادم .

ب : دلم می خواست همین زندگی را داشته باشم .

 

الف

؟

ب

6- در همه مسایل با والدینم مشورت می کنم .

 

بله

؟

خیر

7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت می شوم ، حتی اگر بدانم آنچه می خواهم غیر ممکن است .

 

درست

؟

غلط

8- در صداقت افرادی که با من رفتاری دوستانه تر از حد انتظار دارند ، تردید می کنم .

 

درست

؟

غلط

9- والدینم ( یا کسانی که مرا بزرگ کرده اند ) هر وقت دستور می دادند و می خواستند که من از آن ها اطاعت کنم :

الف : همیشه منطقی بودند .

ب : اغلب غیر منطقی بودند .

 

الف

؟

ب

10- به نظر می رسد که نیاز من به دوستان ، بیشتر از نیاز آن ها به من است .

 

گاهی

بندرت

هرگز

11- مطمئن هستم که می توانم در مقابل یک مشکل ناگهانی مقاومت کنم .

 

بندرت

گاهی

اغلب

12- وقتی بچه بودم از تاریکی می ترسیدم .

 

اغلب

گاهی

هرگز

13- گاهی دیگران می گویند که من هیجان خود را به آسانی اعمال و گفتار نشان می دهم.

 

بله

؟

خیر

14- اگر مردم از محبت و مهربانی من سوء استفاده کنند :

الف : ناراحت می شوم و کینه به دل می گیرم .

ب : به زودی فراموش می کنم و می بخشم .

 

الف

؟

ب

15- انتقاد های مردم ، بیشتر از آن چه به من کمک کنند ، ناراحتم می کنند .

 

اغلب

گاهی

هرگز

16- برایم اتفاق می افتد که خیلی زود علیه مردم عصبانی می شوم .

 

بله

؟

خیر

17- درست مثل زمانی که چیزی را بخواهم و ندانم که چه می خواهم ، احساس نگرانی می کنم .

 

بندرت

گاهی

اغلب

18- گاهی از خود می پرسم که آیا مردم واقعاً به آنچه می گویم علاقمندند ؟

 

درست

؟

غلط

19- هرگز دچار احساس های نامعلوم مثل درد های مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنیدن صدای قلب و غیره نشده ام .

 

درست

؟

غلط

20- در موقع بحث با برخی مردم ، آن قدر ناراحت می شوم که به زحمت حرف می زنم.

 

گاهی

بندرت

هرگز

21- وقتی کاری انجام می دهم ، بیشتر از دیگران انرژی صرف می کنم ، چون با اضطراب کار می کنم .

 

درست

؟

غلط

22- شیوه ای به کار می برم که حواس پرتی نداشته باشم و جزئیات را فراموش نکنم .

 

درست

؟

غلط

23- موانع و دشواری ها هرچه باشد ، همیشه پشتکار نشان می دهم و اولین هدفهای خود را دنبال می کنم .

 

بله

؟

خیر

24- در موقعیت های دشوار برانگیخته می شوم و راه خود را گم می کنم .

 

بله

؟

خیر

25- گاهی خواب های آشفته می بینم .

 

بله

؟

خیر

26- وقتی خود را در مقابل یک مشکل می بینم ، همیشه احساس می کنم که به قدر کافی انرژی دارم .

 

بله

؟

خیر

27- گاهی احساس می کنم که به اجبار و بدون دلیل و قانع کننده ای باید چیزهایی بشمارم .

 

درست

؟

غلط

28- اکثر مردم ذهن عجیب و غریبی دارند ، هر چند که دوست ندارند آن را قبول کنند .

 

درست

؟

غلط

29- وقتی در میان جمع مرتکب یک رفتار ناشیانه می شوم ، می توانم آن را به زودی فراموش کنم .

 

بله

؟

خیر

30- احساس می کنم که بد اخلاق هستم و نمی خواهم کسی را ببینم :

الف : به مناسبت هایی

ب : اغلب

 

الف

؟

ب

31- وقتی کارها خوب پیش نمی رود ، گریه ام می گیرد .

 

هرگز

بندرت

گاهی

32- حتی در میان جمع ، گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی می کنم .

 

بله

؟

خیر

33- نصف شب بیدار می شوم و به علت اشتغالات ذهنی ، به دشواری می توانم دوباره بخوابم .

 

اغلب

گاهی

هرگز

34- دشواری ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ می کنم .

 

بله

؟

خیر

35- گاهی بدون علت احساس گناه یا احساس پشیمانی می کنم .

 

بله

؟

خیر

36- اعصاب من به قدری خراب است که برخی صداها ، مثل صدای غرچ و غروچ کردن در ، برایم غیر قابل تحمل می شود و ناراحتم می کند .

 

اغلب

گاهی

هرگز

37- اگر به علتی ناراحت شوم ، معمولاً خیلی زود آرامش خود را باز می یابم .

 

بله

؟

خیر

38- وقتی به یاد یک کار دشوار می افتم که باید انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم می افتد یا عرق می کنم .

 

بله

؟

خیر

39- وقتی می خواهم بخوابم ، معمولاً خیلی زود به خواب می روم ، در عرض چند دقیقه .

 

بله

؟

خیر

40- وقتی به چیزهایی فکر می کنم که قبلاً و به مدت خیلی کم به آنها علاقمند بودم ، گاهی حالت اضطراب یا برانگیختگی بیش از حد به من دست می دهد .

نمره گذاری :

بر اساس کلید تصحیح به پاسخ ها ی خود نمرات 0و1و2 می دهید.مجموع نمرات 20سوال اول،مجموع نمرات 20سوال دوم ومجموع کل نمرات را به دست می آورید.

الف:مجموع نمرات 20سوال اول اضطراب پنهان وپوشیده را نشان می دهد.

ب:مجموع نمرات 20سوال دوم اضطراب آشکار را نشان می دهد.

 

کلید تصحیح پاسخهای اضطراب کتل

 

 

نوع پاسخ ونمره آان

شماره سوال

نوع پاسخ ونمره آان

شماه سوال

پاسخ چپ

؟

پاسخ راست

پاسخ چپ

؟

پاسخ راست

2

1

-

11

-

1

2

1

-

1

2

12

2

1

-

2

-

1

2

13

2

1

-

3

2

1

-

14

-

1

2

4

-

1

2

15

-

1

2

5

-

1

2

16

2

1

-

6

2

1

-

17

-

1

2

7

-

1

2

18

-

1

2

8

2

1

-

19

2

1

-

9

-

1

2

20

2

1

-

10

 

 

 

 

نوع پاسخ ونمره آن

شماره سوال

نوع پاسخ ونمره آن

شماره سوال

پاسخ چپ

؟

پاسخ راست

پاسخ چپ

؟

پاسخ راست

2

1

-

31

-

1

2

21

-

1

2

32

2

1

-

22

-

1

2

33

2

1

-

23

2

1

-

34

-

1

2

24

-

1

2

35

-

1

2

25

-

1

2

36

2

1

-

26

2

1

-

37

-

1

2

27

-

1

2

38

-

1

2

28

2

1

-

39

2

1

-

29

-

1

2

40

2

1

-

30

 

 

تفسیر تقریبی نتایج

زنان

مردان

مستعد برای تحمل وظایفی که درلحظه های بحرانی وفشار روانی پیش می اید

14-0

10-0

//                  //                            //     

18-15

14-11

احتمالا خونسرد

23-19

19-15

طبیعی از نظر اضطراب

27-24

23-20

طبیعی از نظر اضطراب

31-28

27-24

طبیعی از نظر اضطراب

36-33

32-28

طبیعی از نظر اضطراب

40-37

36-33

نورو تیک هایی که اضطراب کمی دارند

44-41

40-37

اضطراب متوسط

49-45

45-41

اضطراب شدید نیاز به مشاوره روان در مانی

53-50

49-46

اضطراب خیلی شدید نیاز به بستری شدن

80-54

80-50

با تشکر

Psyhoman

نظرات (13)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
خوب بود و برای من درست جواب داد اما انتضار داشتم روش درمان را هم بگویید برای هر بازه از نمرات. مرسی
دوشنبه 19 مهر 1389 ساعت 03:50 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: sheida از [ ایران ]
shomaha aslan ravanshenasay khubi nistin!
akhe adame aghel ki miad teste motabare ravanshenakhtio ba javabesh mizare tu net!
miduni cheghad mituni tasire manfi dashte bashe!!!!
dige enghad EQ ravanshenasiaro ba in karay mozhek zire soal nabarin!
پنج‌شنبه 20 آبان 1389 ساعت 06:08 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: زهره از [ ایران ]
سلام ممنون بابت کلید
من خیلی دنبالش بودم
جمعه 28 آبان 1389 ساعت 10:54 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خواهش میشه
سلام
:::: دعوت نامه:::::

به اطلاع هم شهریان عزیز و تمامی هم استانیهایی که امکان حضور در سمنان را دارند می رسانیم
شرکت "یه گیت"زیر مجموعه پارک علم و فناور ی با روش جدیدی آموزش فارغ از کتاب و دفتر بر مبنای تفکر و آزمون و خطا را به منظور شکوفایی خلاقیت شروع کرده است.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 3342386 تماس گرفته و یا به مرکز یه گیت واقع در خیابان دانشجو انتهای خوابگاه کوثر مراجعه بفرمایید
برای اساتید و کارکنان دانشگاه سمنان 50درصد تخفیف به سفارش ریاست در نظر گرفته شده
پنج‌شنبه 2 تیر 1390 ساعت 05:33 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام.خسته نباشید.راستش من اعتبار و روای این پرسشنامه رو میواستم.برای پروژم.نمیدونم امکانش هست که راهنماییم کنید؟
پنج‌شنبه 30 تیر 1390 ساعت 12:41 ق.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: فاطمه از [ ایران ]
ممنون تو نت خیلی دنبالش گشتم ولی پیدا نکرده بودم نیاز مبرم داشتم به کلید تصحیح مرسی!!
شنبه 12 آذر 1390 ساعت 11:08 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: کیمیا از [ ایران ]
مرسی از دانشجویان گلی مث شما

دوستان بکارتون ادامه بدید
جمعه 28 بهمن 1390 ساعت 04:49 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: پرند از [ ایران ]
واقعا ممنون, کلی دنبال این تست بودم برای تحقیقم حتی کپی هم گرفتم از عده ایی ( برای تحقیق ) گرفتم
دوشنبه 18 دی 1391 ساعت 10:05 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: سلام از [ ایران ]
سلام مممنونم از اینکه پرسشنامه رو با کلیدش گذاشتید واسه درس روش تحقیق ناز مبرم داشتم
یکشنبه 25 فروردین 1392 ساعت 11:20 ق.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: mahdieh از [ ایالات متحده آمریکا ]
با سلام میشه درباره تاریخچه و شناسنامه ازمون اضطراب کتل مطلب بذارید؟یا منو راهنمایی کنید از کجا این مطالبو پیدا کنم با تشکر
پنج‌شنبه 7 آذر 1392 ساعت 12:30 ق.ظ
امتیاز: 1 0
ba tashakor,, man vaghan be in matlab niyaz dashatm,, vaghan mofid boud,, faghat age manbe ro ham zekr mikrdid aali bod,,
یکشنبه 6 بهمن 1392 ساعت 12:17 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: سیمین از [ ایران ]
ممنون از پرسشنامه و مطالبتون . کاشکی میشد دانلود کرد
دوشنبه 7 بهمن 1392 ساعت 06:15 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: مژگان از [ ایران ]
ممنون از لطفتون خیلی نیاز به این ازمون داشتم بازم ممنون
جمعه 15 بهمن 1395 ساعت 09:27 ب.ظ
امتیاز: 0 0