X
تبلیغات
زولا

یادگار سال ها تحصیل روانشناسی

آزمون الگوی پنج عاملی شخصیت (NEO) به دو صورت ۲۰ سوالی و ۶۰ سوالی

مدل پنج عاملی شخصیت یک نتیجه گیری تجربی درباره متغیرهای صفات شخصیت می باشد. بر اساس این مدل ، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از نورزگرایی ( N ) ، برون گرایی (E ) ، گشودگی (O) ، همسازی (A) ، و وظیفه شناسی (C ) . این پنج عامل نه تنها در مقیاسهای رتبه ای همسالان (تیوبس و کریستال ۱۹۹۲/۱۹۶۱) وجود دارند.

 در ویژگیهای توصیفی (سوسیر ،۱۹۹۷) ، در پرسشنامه اندازه گیری نیازها و انگیزشها (کاستا و مک کری ،۱۹۹۸)، در مقیاسهای تخصصی Q-set کالیفرنیا (لینیگ ۱۹۹۴) و در مجموعه علایم اختلالات شخصیت (کلارک و لیوسلی ،۱۹۹۴ ) بیشتر روانشناسان واژه شخصیت را آن چیزی معنی کردند که توسط مدل پنج عاملی خلاصه شده است . این مدل سودمندی زیادی در زمینه وحدت بخشی وانسجام بخشیدن به مفاهیم و اندازه گیریهای گوناگون داشته است . 


تحقیقاتی که با مدل پنج عاملی مرتبط میشوند، جمعیتهای گوناگون را در بر میگیرد، (مک کری ،کوستا ، وهمکاران ۱۹۹۸ ) و غالباً دوره های متعدد زندگی را تحت پوشش قرار می دهند (کاستا ومک کری ،۱۹۹۲). همچنانکه کارلسون (۱۹۸۴ ) پیش بینی کرده بود. از این راهبردهای تحقیقی گوناگون، نتیجه های مهمی بدست آمده است. بنا بر این یافته ها مدل پنج عاملی همانند " درخت کریسمسی می باشد که پایایی ، اعتبار ، تغییرناپذیری در بین فرهنگ ها و سودمندی در پیش بینی، تزئینات زیبای آن هستند.(کاستا و مک کری ، ۱۹۹۳، ص ۳۰۲)


 برای دیدن ادامه مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید● نظریه صفات و مدل پنج عاملی

 اگر چه مدل پنج عاملی (FFM) یک نظریه شخصیت نیست ، مک کری و جان (۱۹۹۲) اصول اساسی نظریه صفات را تایید کردند، که افراد میتوانند با الگوهای نسبتاً بادوام از افکار ، احساسات و اعمال مشخص شوند. و صفات می توانند به طور کمی ارزیابی شوند . هزاران مطالعه شخصیت اندازه گیریهای FFM و وجود صفات شخصیت راتایید می کنند.

 

ابعاد پنج گانه ای که به کمک تحلیل عاملی بدست آمده اند ، هیچ چشم انداز نظری خاصی را نشان نمی دهند و در واقع بیش از آنکه جایگزینی برای نظریات پیشین باشند، چهارچوبی برای تلفیق و یکپارچه سازی نظامهای مختلف توصیف شخصیت فراهم می کنند . بدین شکل این طبقه بندی صفات می تواند نقطهٔ آغازی برای جمع آوری داده ها و نظریه پردازی در باب شخصیت باشد. یک نظریه، با سازمان دادن به داده ها و یافته ها داستانی منسجم بیان می کند و از این راه به تبیین برخی پدیده ها می پردازد .

 

روانشناسان مختلف رویکردهای متعددی در رابطه با پنج عامل بزرگ و مولفه های آنها اتخاذ کرده اند. برای مثال طرفداران نظریهٔ تحلیلی- اجتماعی مانند هوگان ( ۱۹۹۶ ) معتقدند که صفات شخصیت ساختارهایی عصب- روانشناختی در انسان ها نیستند، بلکه " مقولاتی هستند که افراد برای ارزیابی یکدیگر بکار می برند و میزان منزلت و مقبولیت فرد نزد دیگران را آشکار می سازند " . به نظر هوگان پاسخ های اشخاص به پرسشنامه های شخصیت ، نه توصیفاتی حقیقی از خود که نوعی استراتژی معرفی خود هستند. یا طرفداران نظریات بین شخصی بویژه ویگینز و ترپنل به تبعیت از سالیوان معتقدند که جایگاه شخصیت نه در افراد، بلکه در الگوهای روابط بین شخصی قرار دارد. این نظریات در حقیقت واکنشی بودند به افراط کاری هایی که در نظریات صفات در دههٔ ۱۹۷۰ بوجود آمد. در مقابل، به اعتقاد مک کرا و جان ( ۱۹۹۲ )، اگرچه مدل پنج عاملی نظریه ای درباب شخصیت نیست اما بطور تلویحی بر نظریهٔ صفات مبتنی ست . بنا بر نظریهٔ صفات، افراد را می توان در قالب الگوهای نسبتاً پایدار تفکر، احساس، و اعمال توصیف نمود و آنها را در قالب برخی صفات که نوعی ثبات بین موقعیتی دارند، اندازه گیری نمود. در نتیجه آنها این ادعای کلدبرگ و ساوسیر (۱۹۹۶) که: " رویکرد لغوی ما شکلی از نظریه ی صفات نیست." و کم ارزش دانستن دیدگاه صفات از سوی نزدیکترین روانشناسان به مدل پنج عاملی را عجیب می دانند. این روانشناسان تنها به سطح فنوتیپ شخصیت توجه می کنند و حتی این فرض را نمی پذیرند که صفات شخصیت به ویژگی های پایدار در طول زمان اشاره دارند( مک کرا و کاستا ، ۱۹۹۹ ).

 

به نظر کاستا و مک کرا نظریه های فوق تا حدی تنگ نظرانه اند زیرا با توجه به شواهد مربوط به ارثی بودن صفات شخصیت می توانیم نوعی ثبات و ساختار زیستی و در نتیجه نقشی علی برای آنها قائل شویم. همین امر اساس تفاوت رویکرد آنها با سایر رویکرد ها به پنج عامل است. نظریهٔ آنها با تکیه بر یافته هایی که ارثی بودن عامل ها را نشان می دهند و از وجود زیربنای زیستی برای آنها حکایت دارند، نتیجه می گیرد که این عوامل باید از ساختارها و فرایند هایی زیستی مانند موقعیت خاص ژنها، برخی مناطق مغزی ( مثلاً بادامه )، برخی انتقال دهنده های عصبی، هورمون ها و غیره سرچشمه گرفته باشند. از این لحاظ است که دیگر عبارتی مانند " پل دوست دارد به مهمانی برود زیرا فردی برون گراست "، صرفاً توصیفی از رفتار او نمی باشد، بلکه حاکی از ساختارها و فرایند هایی زیستی است که رفتار او را جهت داده اند و باید کشف شوند (جان و سریواستاوا، ۱۹۹۹ ).


پرسشنامه


الگوی پنج عاملی شخصیت

Robert Mc Care & Paul Costa: Personality 5 Factors Model


نسخه ۲۰ سوالی


براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.

1. واقع بین

1

2

3

4

5

تخیلی

2. تنبل

1

2

3

4

5

پرکار و زحمتکش

3. ایمن

1

2

3

4

5

نا امن

4. تودار و کم حرف

1

2

3

4

5

مهربان و خونگرم

5. سنگدل

1

2

3

4

5

دلسوز

6. راحت

1

2

3

4

5

خجول

7. عدم همیاری

1

2

3

4

5

همیاری

8. علاقه کم

1

2

3

4

5

علاقه زیاد

9. ساکت و خاموش

1

2

3

4

5

پر حرف و وراج

10. بی دقت ، مسامحه کار

1

2

3

4

5

وظیفه شناس

11. خونسرد

1

2

3

4

5

نگران

12. کناره گیر

1

2

3

4

5

دوستانه

13. سنتی و قدیمی

1

2

3

4

5

بدیع و نو

14. بی اراده

1

2

3

4

5

جاه طلب

15.کینه توز

1

2

3

4

5

بخشنده

16.خوش خو

1

2

3

4

5

تندخو

17.کناره گیر (ازجامعه)

1

2

3

4

5

اجتماعی

18.رهاکردن و دست کشیدن

1

2

3

4

5

پشتکار داشتن

19.ترسو

1

2

3

4

5

جسور

20.کج خلق

1

2

3

4

5

مهربان و ملایم

 

گردآوری شده از کتاب :

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نسخه ۶۰ سوالی :


هر کدام از عبارت های زیر را با دقت بخوانید. بعد بروید سراغ پاسخ نامه و مثل روزی که کنکور داده اید زیر گزینه های های " کاملا موافق/ موافق/ بی تفاوت/ کاملا مخالف و مخالف" علامت بزنید. می توانید برای راحت تر بودن نمره گذاری دور عدد یک رقمی مورد نظرتان زیر گزینه ها دایره بکشید.

 1. من آدم نگرانی هستم
 2. من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم
 3. من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند
 4. من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم
 5. من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم
 6. من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم
 7. من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم
 8. من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با انها را کار آسانی می دانم
 9. من وقتی روش  درست انجام یک کار  را پیدا کنم   به همان می چسبم و ادامه می دهم
 10. من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم
 11. من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند
 12. وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم
 13. من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم
 14.  نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است
 15.  بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند
 16.  من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم
 17.  من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم
 18.  من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم
 19. من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.
 20. من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم
 21. من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم
 22. حس می کنم اغلب اوقات  دچار تنش و وحشت زدگی هستم
 23. من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد
 24. خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد
 25.  معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم
 26. من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم
 27. من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم    
 28. من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم
 29.  من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم
 30. من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند
 31. من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم
 32. من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم
 33. من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم
 34. من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند
 35. بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند
 36. من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم
 37. اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم
 38. من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم
 39. من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم
 40. بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم
 41. وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم
 42. اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم
 43. من آدم خوش بینی نیستم
 44. گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم
 45. من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم
 46. گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم
 47. من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم
 48. همه زندگی و کارهای من با سرعت طی مسی شوند
 49. من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم
 50. اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم
 51. من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند
 52. من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند
 53. من شخص بسیار فعالی هستم
 54. من خیلی کنجکاوم
 55. من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم
 56. به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم
 57. بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم
 58. من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم
 59. من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم
 60. اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم
 61. من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد

 

پاسخنامه تست 5 عامل بزرگ شخصیت

 

شماره سوال

 کاملا موافق

موافق

بی تفاوت

مخالف

کاملا مخالف

1

5

4

3

2

1

2

5

4

3

2

1

3

1

2

3

4

5

4

5

5

3

2

1

5

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

7

5

4

3

2

1

8

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

10

5

4

3

2

1

11

5

4

3

2

1

12

1

2

3

4

5

13

5

4

3

2

1

14

1

2

3

4

5

15

1

2

3

4

5

16

1

2

3

4

5

17

5

4

3

2

1

18

1

2

3

4

5

19

5

4

3

2

1

20

5

4

3

2

1

21

5

4

3

2

1

22

5

4

3

2

1

23

1

2

3

 

4

5

24

1

2

3

4

5

25

5

4

3

2

1

26

5

4

3

2

1

27

1

2

3

4

5

28

1

2

3

4

5

29

1

2

3

4

5

30

1

2

3

4

5

31

1

2

3

4

5

32

5

4

3

2

1

33

1

2

3

4

5

34

5

4

3

2

1

35

5

4

3

2

1

36

5

4

3

2

1

37

5

4

3

2

1

38

1

2

3

4

5

39

1

2

3

4

5

40

5

4

3

2

1

41

5

4

3

2

1

42

1

2

3

4

5

43

1

2

3

4

5

44

1

2

3

4

5

45

1

2

3

4

5

46

1

2

3

4

5

47

5

4

3

2

1

48

1

2

3

4

5

49

5

4

3

2

1

50

5

4

3

2

1

51

5

4

3

2

1

52

5

4

3

2

1

53

5

4

3

2

1

54

1

2

3

4

5

55

1

2

3

4

5

56

5

4

3

2

1

57

1

2

3

4

5

58

5

4

3

2

1

59

1

2

3

4

5

60

5

4

3

2

1

 

 

 

تفسیر :

این تست کلا پنج  جنبه از شخصیت شما را می سنجد. پایداری هیجانی تان، برون گرایی یا درون گرایی تان، اشتیاقتان به تجربه های تازه، توافق پذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست نمی آید. 5 نمره به دست می آید که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست. تفسیر ها را که بخوانید دقیق تر دستتان می آید هر کدام از این عوامل شخصیتی  چه معنایی دارند.

 

نمره های سوالات زیر را جمع بزنید

نمره از  12 تا 24

نمره از 24 تا 48

نمرره از 48 تا 60

1 و 6 و 11 و 16 و 21 و 26و 31و 36 و 41 و 46 و 51 و 56

(روان نژندی)

شما آدمی هستید که هیجانتان پایداری دارید. دمدمی مزاج نیستید و اضطراب و افسردگی و استرس را کمتر به خانه ذهنتان راه می دهید.

شما گاهی هیجانتان پایدار است و گاهی نه. احتمالا خیلی آدم خوشحال و آرامی نیستید. ولی ناراحت و نا آرام هم نیستید. متوسطید دیگر.

شما روی هم رفته آدم مضطربی هستید. همیشه زندگیتان با افسردگی، اضطرب و خشم درونی آمیخته است. برای تغییر دادن شخصیت وقت دراز مدتی لازم دارید.

2 و 7 و 12و 27 و 32و 37 و 42 و 47 و 52 و

57

 ( برون گرایی – درون گرایی)

شما آدم درون گرایی هستید. تنهایی را  بیشتر دوست دارید. دوست دارید هر کاری را بدون حضور دیگران انجام دهید.

شما نه کاملا درون گرا هستید و نه کاملا برون گرا. بعضی وقت ها با جمع بودن را ترجیح ومی دهید و گاهی تنهایی. هر چه نمره تان بالاتر باشد برونگرا ترید.

شما آدم برون گرایی هستید. با جمع بدون را دوست دارید. دوست دارید حتی کارهایی را که می شود تنهایی انجام داد با جمع انجام دهید.

3 و 8 و 13 و 18 و 23 و 28 و 33 و 38 و 43 و 48 و 53 و 58

( اشتیاق به تجارب تازه)

شما آدمی هستید که خیلی با هنر و سفر کردن و چیزهای تازه را تجربه کردن میانه ای ندارید. دوست دارید چیزهای موجودزندگیتان را حفظ کنید.  شما محافظه کارید.

شما نه کسی هستید که کاملا محافظه کار است و نه از تجربه چیزهای جدید بدتان می آید. گاهی به این و گاهی به آن تمایل دارید.

شما عشق سفر هستید. عشق چیزهای جدید. حالا بستگی به علاقه تان دارد از غذاهای جدید گرفته  تا داستان های جدید.

4 و 9 و 14 و 19 و 24 و 29 و 34 و 39 و 44 و 49 و 54 و 59

( توافق پذیری)

شما کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین گروه های دوستان، گروه های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی آید. کلا شما برای زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده اید.

شما در بعضی از موارد ترجیح می دهید دیگران را هم در نظر بگیرید و در بعضی موارد نه. احتمالا به موقعیت بستگی دارد. ممکن است در محل کار آدم سازگاری باشید اما در خانه نه.

شمات آدم مردم داری هستید. آدمی که دیگران برایتان خیلی مهم هستند. خیلی زیاد. جمع با بودن با شما خیلی حال می کند. چون شما هم هوای جمع را دارید.

5و 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 35 و 40 و 45 و 50 و 55 و 60

شما آدم بی مسئولیت و وظیفه نشناسی هستید. معمولا در محل کارتان به خاطر این ویژگیتان مشکل دارید. چندان آدم  معتمدی نیستید.

هر چه نمره شما بالاتر باشد بیشتر مسئولیت پذیرید. روی هم رفته نه چندان وظیفه شناسید و نه چندان بی وجدان.

شما آدم با وجدان، وظیفه شناس و با مسئولیتی هستید. برای همین توی محل کار و جمع خانواده تان روی حرف شما خیلی حساب می کنند.

 

*با تشکر از آقای سعید بی نیاز کارشناس ارشد روان شناسی بالینی*

نظرات (23)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نوشته: یاس از [ ایران ]
سلام خوبید ؟
خسته نباشید
نمره گذاریه پنج عاملی رو از کجا میتونم پیدا کنم.۶۰ سوالیشو
اقا میرعماد که به ما نداد
فقط میخام بدونم کدام سوال کدوم عاملو میسنجه همین
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
سه‌شنبه 29 تیر 1389 ساعت 09:51 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام...
از حضورتون تو وبلاگ خودتون و نظر دادن ممنون...
پست آپدیت شد... مجددا رجوع کنید
با تشکر
Psyhoman
نوشته: یاس از [ ایران ]
واقعا ممنون
خیلی کمکم میکنه
چهارشنبه 30 تیر 1389 ساعت 12:59 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
خواهش می کنم
نوشته: کرمی از [ ایران ]
سلام گذاشتن آزمونهای روانی در دید عموم به صلاح نیست چون بعضی ها سو استفاده می کنند و بعضی ها هم برداشت غلطی از آزمونها می کنند اینها ابزار تخصصی اند نه .........
دوشنبه 22 شهریور 1389 ساعت 11:16 ب.ظ
امتیاز: 0 4
نوشته: زهره از [ ایران ]
با سلام
زهره محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری هستم. اگر امکانش وجود دارد ایمیل آقای سعید بی نیاز را در اختیارم قرار دهید برای انجام پژوهش خود در کاربرد مدل پنج عاملی بزرگ به راهنمایی ایشان احتیاج دارم .
با تشکر
شنبه 14 اسفند 1389 ساعت 01:39 ق.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: دایی از [ ایران ]
داش سبی فدات رسما به بچه ها حال دادی طلا
یکشنبه 8 آبان 1390 ساعت 02:38 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام دایی. قربونت برم. خیلی آقایی
نوشته: ونوشه از [ ایران ]
سلام لطفا تفسیر فرم 20 سوالی رو هم ارائه بدید. ممنونم
شنبه 12 آذر 1390 ساعت 01:44 ب.ظ
امتیاز: 2 0
نوشته: اکبر محمدی از [ ایران ]
سلام
خسته نباشید واقعا دستتان درد نکند ممنون خیلی دنبال این پرسشنامه گشتم ایشالا در زندگیتان موفق باشید
نمره گذاری این پنج عامل 60 سوالی به چه شکلیه لطفا راهنمائیم کنید.
من اقا میرعماد رو نمی شناسم
فقط میخام بدونم کدام سوال کدوم عاملو میسنجه همین
دوشنبه 14 آذر 1390 ساعت 08:28 ب.ظ
امتیاز: 4 0
نوشته: zidv از [ ایران ]
خدا اجرت بده مادر خیلی بدردم خورد
پنج‌شنبه 4 اسفند 1390 ساعت 05:41 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: کیمیا از [ ایران ]
سلام
اگه میشه به من یک کتاب معرفی کنید که در مورد ویژگی های شخصیتی مطلب داشته باشه. من دانشجوی روانشناسی هستم و موضوع پایان نامم بررسی رابطه تصویر بدنی با صفات شخیتی هست. اگه ایمیل آقای بی نیاز رو هم بهم بدید ممنون میشم.
سه‌شنبه 8 فروردین 1391 ساعت 03:30 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: tara از [ ایران ]
سلام
من دارم یه مقاله می نویسم،مطالب پنج عاملی شخصیت (NEO) رو خوندم، خیلی کمکم کرد. شایسته دیدم تشکر کنم.
بسیار ممنونم و براتون آرزوی سربلندی دارم.
جمعه 23 تیر 1391 ساعت 08:12 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: نرگس از [ ایران ]
سلام
خیلی ممنون از اینکه این تست عالی رو اینجا قرار دادین، من برای کار پایاننامه م دنبال اصل این تست می گردم، متأسفانه نتونستم پیداش کنم، ظاهرا نسخه 60 سؤالیش آزمون NEO-FFI هست، من با این عنوان جستجو کردم. اگه اصل تست یا کتابی رو معرفی کنید که این تست 60 سؤالی اونجا معرفی شده باشه کمک بزرگی بهم کردین...
ممنون
پنج‌شنبه 26 مرداد 1391 ساعت 11:39 ق.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: ارسطو از [ ایران ]
بچه ها دستتون درد نکنه. به خدا چند روزه دارم دنبال این تست واسه مقاله پژوهشیم میگردم. خیلی خیلی سپاسگزارم
شنبه 15 مهر 1391 ساعت 11:55 ق.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: رعنا از [ ایران ]
خیلی ممنون.همون چیزی که میخواستم بود
پنج‌شنبه 2 آذر 1391 ساعت 02:41 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: مریم از [ ایران ]
دستتون درد نکنه
واقعا عالی بود
من خیلی دنبال تفسیر این تست بودم
اگر نوع 260 سوایش رو هم بزارید همراه توضیح نمره دهی و تفسیر خیلی خیلی ممنونتر میشم
پنج‌شنبه 10 اسفند 1391 ساعت 11:13 ب.ظ
امتیاز: 0 0
بنده دوست دارم همىشه خودم باشم.(به هم نخندىم باهم بخندىم)((ارزودارم همه مردم جهان به نىت قلبى خودبرسن))ازشماسباسکزارم.
چهارشنبه 30 تیر 1395 ساعت 07:11 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: شیما کاظمی از [ ایران ]
با عرض سلام و خسته نباشید به شما بزگوار.
موارد استفاده از این آزمون را لطفا بیان بفرمایید.
با تشکر از شما.
جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 01:40 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: من از [ ایران ]
تفسیر 20 سوالی ؟؟؟
آیا فرم 20 سوالی هم معتبر هست و روایی و پایایی داره ؟
جمعه 23 مهر 1395 ساعت 04:17 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: مدل از [ ایران ]
سلام
بسیار سپاسگزارم بایت این پرسشنامه
فقط سوال دوم اشتباه اومده باید پاک بشه .

در پناه حق باشید.
پنج‌شنبه 13 آبان 1395 ساعت 10:22 ق.ظ
امتیاز: 1 0
نوشته: افسانه از [ نامشخص ]
با سلام ، لطفا تفسیر و روایی و پایایی فرم 20 سوالی هم بگذارید . با تشکر
سه‌شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 09:22 ب.ظ
امتیاز: 1 0
نوشته: سارا از [ ایران ]
مرررسیییییییییییی
دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 07:30 ب.ظ
امتیاز: 1 0
نوشته: زینب از [ ایران ]
سلام،ببخشید چرا همه ی مقیاس ها 12 سوال رو در برمیگیره اما مقیاس برون گرایی درون گرایی 10 تا سوال؟در اینصورت این مقیاس نمره ی پایین تری میگیره نسبت به بقیه مقیاس ها
پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 10:01 ب.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: shaily از [ ایران ]
سلام ممنون از سایت خوبتون. من برای پایان نامم نمیدونم باید فصل 4 از چه آزمونایی استفاده کنم .لطفا کمکم کنید .بازم تشکر ؛ موصوع ؛ مقایسه ویژگی های شخصیت افرادی ک جراحی زیبایی انجام دادن و سلامت روان آنها با افراد عادی؛
دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 01:57 ق.ظ
امتیاز: 0 0
نوشته: avang از [ ایران ]
سلام خسته نباشید.ببخشید تفسیر و نمره گذاری فرم 20 سوالی به صورتی است؟ میشه از تفسیر فرم 60 سوالی استفاده کرد برای فرم 20 سوالی؟؟؟؟
چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 05:20 ب.ظ
امتیاز: 3 0